Anisong World Tour〜Lantis Festival 2015〜 (Taipei)

Taipei International Convention Center (TW)2015/04/19